Ceëer & Leer

Play with serious stuff

robert_370_258_70_c1
Creëer en Leer
Ik ben Robert Stieltjes en ik houd ervan kennis van verschillende vakgebieden te re-shuffelen, te mixen om te onderzoeken hoe ik daarmee kan spelen en welke kennis, inzichten en producten ermee te creëren zijn.
Ik houd mij vanuit dit perspectief bezig met het ontwerpen van trajecten die anderen uitdagen tot het spelen met ‘serious stuff’.  Het serieuze wordt speels en het speelse wordt serieus. Met deze omkering probeer ik bestaande gedachten los te weken en ze in een ander perspectief te plaatsen.
Ongemerkt spelen we elke dag, we hebben ons spelend vermogen nodig om problemen op te lossen en nieuwe uitdagingen vorm te geven. Ik bestudeer daarvoor het speelveld, het ‘speelgoed’, de context, de regels en het spelende gedrag van de spelers en probeer vormen te ontwerpen waarmee wij elkaar blijven uitdagen en motiveren tot spelen, leren en creëren.

Ik speel graag met:
sport, taal, speelgoed, kennis, anderen, gereedschap, volgordes, games, bergen, materie, klank, didactiek, gedachten, rotzooi, (on)mogelijkheden,
Creëer en leer.

Groet
Robert

poster afbe 2 blij blauw 2