Ludodidactiek, serious games

Wij produceren en delen tegenwoordig allemaal content via games, web en social media. Met deze actieve vorm van cultuurparticipatie laten wij nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren zien. Deze ‘nieuwe geletterdheid’ beperkt zich niet tot het gebruik van digitale media, maar werkt ook door in (offline) gedrag, maatschappijvisie en wereldbeeld.

IMG_3237_469_313_70_c1

De uitdaging voor leerkrachten en docenten is om met gebruikmaking van deze nieuwe geletterdheid onderwijstoepassingen te ontwikkelen en faciliteren die aansluiten bij de steeds vernieuwende leefwereld van kinderen, leerlingen en studenten.

Ludodidactiek gaat over de toepassing van gameprincipes in onderwijsontwerp met als doel de motivatie van de leerling of student en het vasthouden van de leerstof te vergroten.

ludodidactiek_469_326_70_c1Typisch voor een ludodidactische toepassing in het onderwijs is dat:
• kennis en vaardigheden worden versterkt door spelend te leren
• de rol van een docent verandert in die van spelleider of spelontwerper
• de rol van leerling of student verandert in die van speler
• de deelnemers binnen de spelcontext gedrag aanleren dat bijdraagt aan de leerdoelen
• er sprake is van onmiddellijke feedback als resultaat van het spel

Geïnteresseerd geraakt? Wil jezelf ook games voor in het onderwijs maken?
Neem contact op met het Expertisecentrum Educatie HKU  educatie@hku.nl

Ze verzorgen samen met game design bureau IJsfontein speciale Summerschools Ludodidactiek.

Bekijk ook een van onze spellen:
Bekijk het maar: beeldaspectenspel
Revisie: een spel voor intervisie
MIG: rekenspel

IMG_3250_469_585_70_c1IMG_3630