Groei mindset

Een mindset is een manier van denken. Het is de overtuiging die we hebben over intelligentie, vaardigheden en kwaliteiten.  Natuurlijk, we leren ons hele leven. Maar nemen daardoor ook onze capaciteiten toe? Anders gezegd, verandert daardoor bijvoorbeeld onze intelligentie? De Amerikaanse psychologe Carol Dweck heeft met haar studies aangetoond dat er twee verschillende manieren van denken zijn: de vaste en de groei mindset. Wanneer je denkt met een vaste mindset, heb je de overtuiging dat onze capaciteiten vast staan. Ben je ergens succesvol in, dan heb je daar blijkbaar aanleg voor. Dit heeft tot gevolg dat je dingen waar je minder goed in bent, probeert te vermijden.  Wanneer je denkt met een groei mindset, dan ben je ervan overtuigd dat je capaciteiten kunt ontwikkelen. Hard werken, oefenen, doorzetten en fouten durven maken, zorgen ervoor dat iedereen kan groeien.

 

 

 

 

De groei mindset is op twee terreinen interessant voor creativiteitsontwikkeling. Wil je als kind beter worden op dit gebied dan is een groei mindset noodzakelijk. Maar ook voor leerkrachten is de groei mindset interessant. Hoeveel leerkrachten zeggen niet: “Tekenen, zingen of dansen, daar heb ik geen talent voor. Ik kan dat niet”. Met een groei mindset op dit gebied, kan iedereen kinderen verder te helpen.

De groei mindset zal tijdens trainingen dan ook op twee niveaus terugkomen:

  • leerkrachtniveau: Hoe kan de groei mindset leerkrachten helpen om beter te worden in het geven van creatieve vakken?
  • niveau van de kinderen: Hoe kan de groei mindset helpen om kinderen te ontwikkelen op het gebied van creativiteit?