Matchmaker – Beeldend onderwijs didactiekspel

Een nieuwe manier van leren

Matchmaker is een serious game, waarmee studenten al spelend de theoretische kennis over de procesgerichte didactiek voor beeldend onderwijs leren. Binnen het spel leggen stdenten verbanden tussen de verschillende kennisgebieden van beeldend onderwijs. Ze beargumenteren, discussiëren en beoordelen tijdens het spel deze gecombineerde kennisgebieden. De kennis uit het boek wordt letterlijk door elkaar geschud. De student wordt zo gestimuleerd om de leerstof altijd in combinatie met de andere kennis. Op deze wijze leren ze de theoretische onderdelen van procesgerichte didactiek voor beeldend onderwijs op een geheel andere wijze dan gebruikelijk is. Ze leren dus niet meer de afzonderlijke onderdelen maar altijd het verband en het grote geheel. Ze leren de kennisgebieden te benaderen vanuit de overkoepelende vakvisie in combinatie met de praktijk (metaniveau).Tijdens de game worden ze dus gevraagd om kennis uit hoofdstuk 1 te combineren met kennis uit een willekeurig ander hoofdstuk. Bv hoofdstuk 11, of 6. Doordat de kenniskaarten willekeurig gepakt worden is de combinatie tussen de kennisgebieden altijd anders.
Het spelconcept van Matchmaker dwingt een andere manier van leren af. Om ze daarin te faciliteren krijgen ze bij het eerste college de game met spelregels en speelkaarten. Ze kunnen er direct kennis meemaken en oefenen. In een bijbehorende videoclip worden de spelregels en toetsprocedures uitgelegd. Tijdens de colleges worden specifieke speelkaarten besproken en toegelicht. Er wordt in tweetallen proef gespeeld.
Opvallend is dat studenten uit zichzelf buiten de colleges om gaan en samenwerken en spelen om de leerstof eigen te maken. Daarbij fungeren de speelkaarten als flashcards waar ze hun kennis bij moeten vergaren en bestuderen. Het blijkt dat studenten met deze wijze van leren de vakvisie en de daarbij behorende kennis beter begrijpen en onthouden en stelt het ze beter in staat hun onderwijspraktijk te analyseren en te bekritiseren.

.

De game: De game bestaat uit circa 45 speelkaarten.

Speldoel :Verzamel al spelend zoveel mogelijk punten.
Door speelkaarten inhoudelijke met elkaar in verbanden te brengen, en te beargumenteren maken ze een match. Daarmee kunnen punten worden verzameld. Wanneer de kennisvragen op de afzonderlijke speelkaart wordt beantwoord zijn extra bonuspunten te verdienen.

Doelgroep
studenten pabo en lerarenopleiding Kunst en Vormgeving en Drama. Het spel is met succes ingezet op de iPabo Amsterdam: opleiding PA2 (universitair) en Zij-instroomen verkorte opleiding .

Aantal spelers: max 6 per spel

Spelduur: 80 minuten

Toetsgame
De game kan ook als toets worden ingezet en gebaseerd. De leerinhouden van de game sluiten aan bij de theorie van het boek “Laat maar Zien’ van J. van Onna, de kennisbasis beeldend Pabo en leerplankader kunstzinnige oriëntatie SLO. Ook kun je de kennis terugzien en luisteren in de kennisclips op www.creeerenleer.nl

Variant met Drama
Er is nu ook een variant voor de didactiek voor Drama-onderwijs.
De spellen voor drama en beeldend onderwijs kunnen ook gemixt worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Robert Stieltjes
Of bel: 0623659658 (Robert Stieltjes).