Basisvaardigheden creativiteit

Hoewel creativiteit in alle vakgebieden voorkomt, komt ze in de kunstdisciplines nadrukkelijk aan bod. Creativiteit stimuleer je door een persoon een concreet probleem voor te leggen waarvoor een persoonlijke oplossing moet worden gevonden. Om tot een oplossing te komen, maak je gebruik van creativiteit op meerdere niveaus:

  • emotionele niveau (o.a. zelfvertrouwen hebben, kunnen doorzetten)
  • sociale niveau (o.a. assertief zijn, kunnen samenwerken)
  • technische niveau (o.a. mogelijkheden zien, technisch uitvoeren)
  • cognitieve niveau (o.a. creatief waarnemen, divergent denken, verbeeldingskracht)

 

 

 

 

 

Tijdens een training worden de principes van creativiteit uitgelegd en train je verschillende vaardigheden. Je maakt kennis met creativiteit stimulerende opdrachten die je direct in je klas kunt inzetten.